Mercedes-Benz

2015 Mercedes-Benz S-Class 35 000 TMTKredide berenok
Çalyşmagy mümkin


Awtoulag satyjysynyň aýdanlary

Ša Paýtuny satylýar, gapdaly bilen ýörite öwredilen Ak aty bilen sheylede dakylýan zatlary bilen.

Ša Paýtuny ýörite toý dabaralar üçin Yewropadan getirilen, içi lyuks.

Ady: Annamuhammet
Telefon: +99364666788


Ulanylan Mercedes-Benz

ŞäherAşgabat
Ýyl2015
Motor-
KuzowLimuzin
Geçen ýoly-
GuratlygyGül ýaly
Kuzowyň reňki / Salonyň reňki- / Bež
KorobkaMehanika
PriwodÖňki
Benzin-
GümrükGümrükden geçen
Nireden getirilenФранция
VIN-
Awtoulagyň eýesi bilen habarlaşyň

VIP nädip alyp bolar?
Bildirişi düzetmek
Bildiriş senesi 11.09.2017
№ Bildiriş: 20051
Görülen 989